Pretraga

test

Hrvoje Miloloža

Hrvoje Miloloža u EDukOS-u radi od 2016. godine. Diplomirao je na Odjelu za fiziku u Osijeku kao magistar edukacije fizike i informatike. Radio je kao viši laborant na FERIT-u, a trenutno je viši laborant na Odjelu za fiziku.

U EDukOS-u je držao pripreme iz fizike za sve fakultete te individualne instrukcije za srednje škole, a od 2018. se specijalizira za grupne pripreme za državnu maturu iz fizike.

U EDukOS-u je upoznao svoju buduću ženu Tihanu koja drži pripreme iz biologije.

Za sebe kaže da je vječni učenik. Pročita 20-tak knjiga godišnje, obožava razgledavati knjige po knjižarama, vječito prepravlja popise knjiga koje planira pročitati. Ljubitelj je tehnologije, bicikliranja i (očito) knjiga.

Česti komentar Hrvojevih polaznika je: "I to je to?! Mislili smo da je ta fizika puno teža." Polaznici najviše hvale organiziranost Hrvojevih priprema, njegovu brigu za njih i to što odgovori i na najbanalnija pitanja.

Na Hrvojevim pripremama za maturu ćete se naraditi više no ikada, ali ćete fiziku zbog toga znati bolje no ikada. 

Sortirajte kao
Prikaz po stranici

Fizika - DM


Cjelokupne pripreme za Državnu maturu iz predmeta Fizika.

Grupe počinju krajem listopada (jesenske grupe) i početkom veljače (proljetne grupe) te traju kontinuirano do održavanja ispita državne mature.

Pripreme traju 70 sati. Cijena tečaja iznosi u prosjeku 18 kn po satu.

Termini priprema dogovaraju se s polaznicima. Kod priprema se koristimo provjerenim pitanjima i zadacima.

Plaćanje je moguće u maksimalno 8 mjesečnih obroka, bez plaćanja bilo kakvih kamata.

Kod potpisivanja ugovora o prijavi plaća se upisnina od 100,00kn (13,27€) po predmetu. Upisnina nije dio tečaja.

Na tisuće maturanata koji su prošli kroz EDukOS i upisali željene fakultete pokazatelj su stručnosti predavača. Našim polaznicima garantiramo opuštenu, prijateljsku i učeću atmosferu.
1.450,00 HRK
€192,45