Pretraga

test

Marija Šimičić

Marija Šimičić član je EDukOS-a od rujna 2016. godine.

Diplomirala je Financijsku i poslovnu matematiku u Zagrebu 2012. godine gdje je nakon rada u školi i korporativnom sektoru zaželjela da može predavati matematiku bez davanja ocjena. Nije ni slutila da
će joj se ta želja srca ispuniti odlaskom na Modrave, isusovački kamp, gdje upoznaje supruga koji je – vlasnik centra za instrukcije. 

U EDukOS-u daje individualne instrukcije iz matematike za osnovnu i srednju školu te pripreme za razine A i B Državne mature, a povremeno predaje i Excel.

Svoju maštovitost i umjetničku crtu te sposobnost suosjećanja s ljudima kombinira s držanjem instrukcija. Osoba je koja voli stvoriti ugodnu atmosferu i povezati se s učenikom te se prilagoditi
svakom stupnju znanja. Jako voli svoje učenike te kroz bojanje, crtanje, primjere iz svakodnevnog života želi učiniti da shvate gradivo. Kaže da se najviše bavi psihologijom kad predaje. Smatra da joj je
poziv razbijati barijere u glavi koje su profesori ili sami učenici sebi nametnuli u glavi –da ne znaju matematiku i vratiti im samopouzdanje. Vrlo je osjetljiva na učenikove potrebe i želi iz njega izvući
ono najbolje. Učenici i roditelji to odmah prepoznaju pa je vrlo tražena profesorica.

Marijine velike ljubavi su spavanje, plesanje, pjevanje (najviše duhovnih pjesama), crtanje i iskreni razgovori. Voli napisane zadaće te kad je učenik sretan i zadovoljan nakon suočavanja sa svojim
problemima. Riješila je problem unutarnje organizacije korištenjem Excela i time olakšala evidenciju maturanata i studenata.