Pretraga

test

Marija Maloča

Marija Maloča razvija svoje talente u EDukOS-u od 2018. godine kada je počela pripremati maturante za ispit državne mature iz psihologije.

Marija je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2016. godine, a iste godine završila je i pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu, također na FFOS-u.

Osim što radi kao predavačica na pripremama za državnu maturu iz psihologije, Marija radi i kao asistentica direktora, te je na taj način uključena u sva područja rada EDukOS-a.

Prolaznost četiri dosadašnje generacije Marijinih polaznika na maturi je 100%, na što je Marija posebno ponosna, a najveća radost joj je kada dobije povratne informacije od polaznika da im je uspjela prenijeti ljubav prema psihologiji i još više ih zainteresirati da se njome bave dalje kroz život.

Marijini kolege kažu za nju da svoju struku uspješno koristi i u poslu asistentice direktora jer ju krasi strpljivost i dobra interpersonalna inteligencija koja se očituje u sposobnosti slušanja i razumijevanja drugih. Osim toga, vrline savjesnosti i pedantnosti joj pomažu da uspješno savladava svoje svakodnevne poslovne izazove.

Slobodno vrijeme uglavnom provodi s djecom i suprugom ili čitajući dobru knjigu, ako za to uhvati vremena.

Sortirajte kao
Prikaz po stranici

Psihologija - DM


Cjelokupne pripreme za Državnu maturu iz predmeta Psihologija.

Grupe počinju početkom veljače (proljetne grupe) te traju kontinuirano do održavanja ispita državne mature.


Pripreme traju 40 sati.Termini priprema dogovaraju se s polaznicima. Kod priprema se koristimo provjerenim pitanjima i zadacima.

Plaćanje je moguće u maksimalno 8 mjesečnih obroka, bez plaćanja bilo kakvih kamata.

Kod potpisivanja ugovora o prijavi plaća se upisnina od 100,00kn (13,27€) po predmetu. Upisnina nije dio tečaja.

Na tisuće maturanata koji su prošli kroz EDukOS i upisali željene fakultete pokazatelj su stručnosti predavača. Našim polaznicima garantiramo opuštenu, prijateljsku i učeću atmosferu.
1.350,00 HRK
€179,17