Pretraga

test

Tihana Miloloža

Tihana Miloloža je u EDukOS-u od 2018. godine. Magistrica je biologije, diplomirala je na Odjelu za biologiju, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Radila je kao asistent na Odjelu za biologiju, kao učiteljica prirode i biologije u osnovnoj školi u Đakovu, a trenutno je zaposlena kao stručni suradnik na Odjelu za biologiju.

U EDukOS-u drži pripreme za državnu maturu iz biologije. Rezultati državne mature u 2021. godini bili su izvrsni jer su polaznici u velikom broju bili visoko pozicionirani  u odnosu na ostatak rezultata na razini države.

Svoje pripreme smatra zahtjevnima jer pokušava biologiju povezati sa svakodnevnim životom i u cjelinu što polaznicima u početku stvara najveći problem. Također smatra da biologija nije samo „štreberski“ predmet nego zahtijeva visoku razinu razumijevanja i povezivanja što se trudi omogućiti na svom tečaju.

U slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, šetati, proučavati zdravu prehranu i pratiti trendove u šminkanju.

Na Tihaninim pripremama promijenit ćete viđenje same biologije i razvijati više razine znanja. Polaznicima se u početku često doima stroga, no s vremenom uvide da to nije istina te tečaj završe zahvalni i zadovoljni svime usvojenim i dobivenim.

Sortirajte kao
Prikaz po stranici

Biologija - DM


Cjelokupne pripreme za Državnu maturu iz predmeta Biologija.

Grupe počinju krajem listopada (jesenske grupe) i početkom veljače (proljetne grupe) te traju kontinuirano do održavanja ispita državne mature.

Pripreme traju 60 sati. Cijena tečaja iznosi u prosjeku 18 kn po satu.

Termini priprema dogovaraju se s polaznicima. Kod priprema se koristimo provjerenim pitanjima i zadacima.

Plaćanje je moguće u maksimalno 8 mjesečnih obroka, bez plaćanja bilo kakvih kamata.

Kod potpisivanja ugovora o prijavi plaća se upisnina od 100,00kn (13,27€) po predmetu. Upisnina nije dio tečaja.

Na tisuće maturanata koji su prošli kroz EDukOS i upisali željene fakultete pokazatelj su stručnosti predavača. Našim polaznicima garantiramo opuštenu, prijateljsku i učeću atmosferu.
1.250,00 HRK
€165,90